Cellat Mezarlığı

Cellat Mezarl stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k Mezarl n bir k esinde unutulmu Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa Hamit L tf ve Fuat Asl E Perker

 • Title: Cellat Mezarlığı
 • Author: Aslı E. Perker
 • ISBN: 9789753482264
 • Page: 203
 • Format: Paperback
 • stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k.Mezarl n bir k esinde unutulmu , Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa, Hamit, L tf ve Fuat.Asl E Perker den psikolojik gerilimli bir su roman Ta lar d n gece g rd gibi, yaz s z, bombo tu Hi beklemedi i bir ekilde, aynen d n geceki gibi tekrar rperdi zeri stanbul un eski bir semtinde bir mezarl k.Mezarl n bir k esinde unutulmu , Osmanl dan kalma cellat mezarlar Su ve masumiyetin kaderlerini birle tirdi i d rt erkek sa, Hamit, L tf ve Fuat.Asl E Perker den psikolojik gerilimli bir su roman Ta lar d n gece g rd gibi, yaz s z, bombo tu Hi beklemedi i bir ekilde, aynen d n geceki gibi tekrar rperdi zeri bo bir mezar ta y z olmayan bir ocuk gibiydi Neden oldu unu bilmeden bir eyler d mlendi bo az nda Bir terk edilmi lik duygusu hissediyordu Kendi terk edilmi li ini de il, burada yatan bu insanlar n terk edilmi li ini sa, tek baca k sa bir mezarl k bek isi Kusuruyla ilgili onu rahats z eden tek ey sigaras n ayakkab s n n ucuyla s nd remiyor olmak Sonradan g etti i stanbul daki tek arkada ona g mmesi i in ld rd insanlar n cesetlerini getiren Hamit.Hamit, yeralt d nyas n n en iyi tetik ilerinden biri imdiye kadar her i i kusursuz halletmesiyle tan n yor Ancak ilerleyen ya nda yak n g remeyen g zleri, d nyan n de i en d zeni ve yeni teknolojiler can n s k yor lerin eski usule g re halledilememesinden yak n yor Yapayaln z hayat nda bir tek yak n ye eni L tf L tf , yeralt d nyas nda h zla ilerlemek isteyen gen bir delikanl eytan t y oldu u kesin kendini herkese sevdiriyor Uyu turucu satmak i in gitti i niversitenin kamp s nde matematik b l m rencisi olan Fuat tan daha ok arkada oldu u a ik r.Fuat, i ine kapan k, asosyal bir ocuk Buna ra men analitik zekas sayesinde L tf y kamp s g venli ine yakalanmaktan kurtar yor O g n yeni bir arkada l n ba lang c olmasa da Fuat ba ilk dara d t nde L tf y aray nca bu d rt erke in kaderi birbirine ba lan yor.Perker, Cellat Mezarl nda insan psikolojisinin derinliklerine inerek su un her insan n i indeki yerini sorguluyor Herkesin kendi masumiyetine b ylesine inand bir d nyada su u ve masumiyet i bir cerrah titizli i ve edebiyat duyarl l yla masaya yat r yor.

  • [PDF] Download ✓ Cellat Mezarlığı | by È Aslı E. Perker
   203 Aslı E. Perker
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Cellat Mezarlığı | by È Aslı E. Perker
   Posted by:Aslı E. Perker
   Published :2020-06-08T21:26:49+00:00

  About " Aslı E. Perker "

 • Aslı E. Perker

  Asl E Perker 1975 te zmir de do du lkokul, ortaokul ve lise renimini babas n n g revi nedeniyle farkl Anadolu ehirlerinde okuyarak tamamlad Dokuz Eyl l niversitesi Fen Edebiyat Fak ltesi Amerikan K lt r ve Edebiyat b l m nden mezun oldu Bir reklam ajans nda metin yazar olarak yaz m kariyerine ba layan Perker, s ras yla Akt el Dergisi, Radikal, Yeni Biny l ve Sabah gazetelerinde gazeteci r port r olarak al t 2001 y l nda New York a ta nd ktan sonra profesyonel hayat n evirmen olarak s rd r rken bir yandan da edebiyat al malar na a rl k verdi Ve ilk roman Ba kalar n n Kokusu 2005, ikinci roman Cellat Mezarl 2009, nc roman Sufle 2011 y l nda kt Makaleleri halen e itli yay nlarda yay mlanmakta olan Perker New York, stanbul ve Fo a da ya amaktad r Yazar n sitesinden al nt d r.

 • 847 Comments

 • Eğer ki bu hikayeyi bugün yazacak olsaydı çok çok daha efsane şeyler çıkaracağından adım gibi eminim.Sufle & vakit Hazan'dan sonra okuyunca o kadar bariz belli ki ilk kitaplarından olduğu ve Aslı Perkler 'in gelişen kendini aşan bir yazar olduğu🙏🏻😍 Cellat mezarlığı her bir karakterine bir roman yazılabilecek bir kitap, şaşırtmayan ama hayal kırıklığına da uğratmayan bir kitap. Tee en başından olayların olup bitmesi biraz beklentiyi arttırdı ondan b [...] • Moduma mı uymadı, zamanlamam mı yanlıştı bilmiyorum, günlerce elimde süründü, bitsin diye okudum resmen. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *