Návrat na Longstray

N vrat na Longstray Dvan ctilet Ellen Longstrayov p iplouv po smrti rodi do viktori nsk Anglie kde se m setkat se sv m posledn m ij c m p buzn m baronetem Thomasem W Longstrayem Podiv nsk sta ec kter ho okol pova uje

 • Title: Návrat na Longstray
 • Author: Tomáš Zářecký
 • ISBN: 9788024344843
 • Page: 245
 • Format: Hardcover
 • Dvan ctilet Ellen Longstrayov p iplouv po smrti rodi do viktori nsk Anglie, kde se m setkat se sv m posledn m ij c m p buzn m, baronetem Thomasem W Longstrayem.Podiv nsk sta ec, kter ho okol pova uje za vt len bla, v ak u p l stolet neopustil zdi ch traj c ho z mku Tam ije obklopen pouze t emi slou c mi majordomem Alfr dem, jeho dcerou Rachel a zahradDvan ctilet Ellen Longstrayov p iplouv po smrti rodi do viktori nsk Anglie, kde se m setkat se sv m posledn m ij c m p buzn m, baronetem Thomasem W Longstrayem.Podiv nsk sta ec, kter ho okol pova uje za vt len bla, v ak u p l stolet neopustil zdi ch traj c ho z mku Tam ije obklopen pouze t emi slou c mi majordomem Alfr dem, jeho dcerou Rachel a zahradn kem Robbinsem Pro mladou d vku se ponur s dlo z hy m n v m sto hr zy Jenom d ky laskav mu Alfr dovi pozvolna p ekon v strach a postupem asu se st v jedinou prastr kovou spole nic.Jej istota j umo n proniknout k nemocn mu starci a odkr t tak d siv tajemstv minulosti Pod rukama se j pomalu za ne skl dat obraz d vn trag die a zlo in sahaj c ch a do sou asnosti.Netu , e se p itom sama ocit ve smrteln m nebezpe

  • [PDF] ✓ Free Read ✓ Návrat na Longstray : by Tomáš Zářecký ✓
   245 Tomáš Zářecký
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ✓ Návrat na Longstray : by Tomáš Zářecký ✓
   Posted by:Tomáš Zářecký
   Published :2020-09-15T08:33:30+00:00

  About " Tomáš Zářecký "

 • Tomáš Zářecký

  Narodil se roku 1988 v Chrudimi, ale z hy se p es dlil do Pardubic Jeho prvn liter rn pokusy spadaj do obdob doch zky na z kladn kolu B hem osmi let gymnazi ln ch studi sta il odmaturovat a z rove v st dva vlastn asopisy V Liter rn sout i O cenu Filipa Vencl ka 2007 a v kl n Pis lek 2007 obsadil shodn druh m sto Ji o rok d v publikoval historick l nek v asopise Epocha a jeden ze sedmi p sp vk ve sborn ku sci fi pov dek Zlat Zebra 2007 V l t 2008 za al ps t pro Pozitivn noviny, v kter ch mu dosud vy ly tak ka t i des tky l nk Soub n s t m na al i vysoko kolsk studium na Pedagogick fakult Univerzity Hradec Kr lov , kde se v nuje historii a spole ensk m v d m.

 • 517 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *