Kadrija

Kadrija Silvijas Rannam rom na kadrija darb ba norisin s gs otraj pus piecdesmito gadu vid Padomju laika Igaunij Par laiku kur norisin s darb ba v sta vair kas lietas komunisms oktobr ni pionieri k

 • Title: Kadrija
 • Author: Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis
 • ISBN: -
 • Page: 145
 • Format: Hardcover
 • Silvijas Rannam rom na kadrija darb ba norisin s 20 gs otraj pus , piecdesmito gadu vid , Padomju laika Igaunij Par laiku, kur norisin s darb ba v sta vair kas lietas komunisms, oktobr ni, pionieri, komjaunie i un citas Padomju laikam rakstur g s lietas, ar kur m gr matas galvenajai varonei kadrijai Jalakasai n kas saskarties Vislab k un prec z k par darb bas laikSilvijas Rannam rom na kadrija darb ba norisin s 20 gs otraj pus , piecdesmito gadu vid , Padomju laika Igaunij Par laiku, kur norisin s darb ba v sta vair kas lietas komunisms, oktobr ni, pionieri, komjaunie i un citas Padomju laikam rakstur g s lietas, ar kur m gr matas galvenajai varonei kadrijai Jalakasai n kas saskarties Vislab k un prec z k par darb bas laiku v st kosmonauta Jurija Gagarina lidojums kosmos , kur auj mums izsecin t aptuvenos gadus, kad norisin s darb ba etrdesmito gadu beigas l dz se desmito gadu s kums.Gr matas galven varone kadrija, jauna igau u meitene, un vi as dz ves svar gie notikumi ir atspogu oti dienasgr matas veid un to noz me un darb ba main s cauri gr matai l dz ar meitenes pieaug anu un nobrie anu, gr matas s kum meitenei ir apm ram se i gadi, vi a tikko s k iet skol , bet gr matas beig s vi a jau ir izlaiduma klases audz kne.

  • ↠ Kadrija || ↠ PDF Read by É Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis
   145 Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis
  • thumbnail Title: ↠ Kadrija || ↠ PDF Read by É Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis
   Posted by:Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis
   Published :2020-06-13T10:39:06+00:00

  About " Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis "

 • Silvia Rannamaa D.Plakidis M.Osis

  Silvia Rannamaa 3 March 1918 19 April 2007 is an Estonian writer, the author of internationally known children s stories Kadri 1959 and Stepmother 1963.She was born in Tallinn, of Finnish and Estonian parents She obtained her secondary education at Tallinn Girls Commercial High School Between 1943 1944, she studied at the University of Tartu, Faculty of Philosophy Silvia s husband was an Estonian writer Harald Suislepp Kadri and Stepmother have been translated into Russian, Latvian, Lithuanian, Slovak, Czech, Armenian and Georgian languages Silvia Rannamaa published also lyric fairytales N speri N nni bit 1977 and a collection of short stories, Small footed trail 1985 In addition, she also wrote plays, novels and poems, the most famous poetry collection is her For You, Mom 2005.

 • 444 Comments

 • Ak vai! Šis nu ir spilgts piemērs, kā zināšanas var kļūt par darvas pilienu mucā ar meduKadrija mūsu ģimenes sieviešu vidū (mammai, mammas māsai, māsai un man) vienmēr bijusi mīļa grāmata. Visas četras savā laikā esam lasījušas to līdz vēlai naktij, visas raudājušas un pārdzīvojušas līdzi. Grāmata man asociējās ar kaut ko skaidru, tīru un patiesu. Un tāpēc tagad atverot likās, ka skaidri zinu, ko baudīšu.Bet tagad lasu un redzu, kā cari visam sūcas darva [...]


 • ''Kadriju'' izlasīju pēc ieteikuma iekš Mēnessmeitēna bloga ( menessmeitens/2014/01/07/pr ). Paņēmu no bibliotēkas, sāku lasīt un pat sākumā padevos - nepatika. Bet tad, nezinu pat kā vadīta, nolēmu tomēr dot grāmatai otro iespēju - un labi, ka tā! ''Kadrija'' ir patiesi brīnišķīga grāmata.


 • Very nice story. I read it more than 15 years ago, but the warmth, sincerity, and humanity of this book still live in me. When I have a child, "Kadri" will surely be at the top of his/her must-be-read list.


 • Tiina-henkinen nuortenkirja Virosta, jossa käsitellään isoja asioita niin historiallisesti kuin teiniydellisestikin. Perheen kaipuu, maailman ymmärtäminen ja kunnon tervehenkistä tyttökirjallisuuden paatosta! Kiusaamisesta hyväksyntään mukavassa mielessä.
 • Both Kadri and Kadri Kasuema are very good books. I was reading them when I was young. There is very good story line.


 • Ihanan vanhanaikainen tyttökirja. Mutta huom huom! Ei vinkkaustarkoituksiin. Suosituksena tädeille eli sopisi paremmin aikuisten hyllyyn kuin lanu.


 • Years ago my mom made me read this book, it was great read and I thanked her for her recommendation. It is story about young girl Kadri who lives with her grandmother in Estonia, Soviet Union. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *