Autoportret sa Milenom

Autoportret sa Milenom Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Obj

 • Title: Autoportret sa Milenom
 • Author: Mirjana Mitrović
 • ISBN: 9788652102082
 • Page: 459
 • Format: Paperback
 • Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi Putovanja su za mene bila jedini mogu i i meni najprimereniji na in ivota ivot sam do ivljavala kao san, a putovanja su mi omogu avala da uzimam od svega po slobodnom izboru i da uvek mogu da odem Objavljen premijerno pre gotovo dvadeset godina roman Autoportret sa Milenom predstavlja jedno od prijatnijih iznena enja u srpskoj knji evnosti tog doba Mirjana Mitrovi sada predstavlja na oj publici novo, prera eno izdanje romana o biografiji Milene Pavlovi Barili Bave i se ivotom najzna ajnije srpske slikarke u prvoj polovini 20 veka, Mirjana Mitrovi u etrnaest no i i epilogu rekonstrui e njenu sudbinu, slede i nomadski ivotni i umetni ki put, prate i proces Mileninog psiholo kog sazrevanja i napornu bitku za afirmaciju na svetskoj likovnoj sceni Vasa Pavkovi Poslednjim delom Autoportret sa Milenom doti e diskurs enskog pisma i sudbinu ene umetnice u mu kom svetu prva slikarka u klasi profesora tuka u Minhenu, nepodesna za nastavnicu likovnog u nizu gradi a u novostvorenoj dr avi nakon Prvog svetskog rata, objekat mu ke kavaljerske pa nje, slobodna umetnica i singl persona do poznih godina svog malovekog ivota Sa a iri

  • Best Read [Mirjana Mitrović] ☆ Autoportret sa Milenom || [Thriller Book] PDF Æ
   459 Mirjana Mitrović
  • thumbnail Title: Best Read [Mirjana Mitrović] ☆ Autoportret sa Milenom || [Thriller Book] PDF Æ
   Posted by:Mirjana Mitrović
   Published :2021-02-03T22:19:55+00:00

  About " Mirjana Mitrović "

 • Mirjana Mitrović

  Mirjana Mitrović Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Autoportret sa Milenom book, this is one of the most wanted Mirjana Mitrović author readers around the world.

 • 993 Comments


 • Fantastična knjiga. Krajnje neobična, a ujedno predstavlja život u tom periodu. Kako umetnika, tako i običnog čoveka.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *