Mrtvi kapitali

Mrtvi kapitali None

 • Title: Mrtvi kapitali
 • Author: Josip Kozarac
 • ISBN: 2940038270090
 • Page: 296
 • Format: Nook
 • None

  • ✓ Mrtvi kapitali || ☆ PDF Download by ☆ Josip Kozarac
   296 Josip Kozarac
  • thumbnail Title: ✓ Mrtvi kapitali || ☆ PDF Download by ☆ Josip Kozarac
   Posted by:Josip Kozarac
   Published :2021-02-16T03:14:33+00:00

  About " Josip Kozarac "

 • Josip Kozarac

  Josip Kozarac Vinkovci, 18 o ujka 1858 Koprivnica, 21 kolovoza 1906 , hrvatski je prozaist novelist, romanopisac, pjesnik, pisac pripovjetki i polemi ar, diplomirani in enjer umarstva, jedan od najpoznatijih hrvatskih umara.Bio je jedan od va nijih hrvatskih prozaista, novelista, polemi ara, pjesnika, ujedno i diplomirani in enjer umarstva te najpoznatiji hrvatski umar Osnovnu kolu zavr io je u Vinkovcima, te je poha ao gimnaziju koju je zavr io s puno muke, ali se sve promijenilo kada je upisao fakultet umarstva u Be u Diplomirao je 1879 godine na Visokoj koli za kulturu tla kao najbolji student na svojoj godini Prije fakulteta ivio je dosta slobodan i neobuzdan ivot Puno je vremena provodio u prirodi, jednostavno promatraju i ivot koji se odvijao oko njega.Svoje je spisateljske sposobnosti razvio pi u i poezije, a kasnije je svoj talent prona ao u pisanju proze pripovijetke i romani Nakon to mu je otac preminuo, Kozarac je ostao ivjeti sa svojom majkom Kao jedan od boljih umarskih stru njaka radio je na mnogim mjestima Vinkovci, Vrbanja, Nijemci, upanja, Nova Gradi ka, Lipovljani i mnogim drugim.Od 1896 do 1898 godine bio je jedan od urednika, tada poznatog umarskog lista Pisao je brojne lanke, ali su svi bili vezani za njegov posao Dok je bio u svojoj struci, najva nije to je u inio bilo je slu bovanje u Lipovljanima od 1885 do 1895 godine, tada je posjekao i pomladio tisu e hektara uma hrasta lu njaka koje danas, njemu u ast nose upravo njegovo ime Bio je poznat i po raspravama vezanih za ume, koje su bile poznate ak i mnogim stru njacima iz Zapadne Europe i Rusije Nakon to je ispunio sva o ekivanja u svom poslu i time doprinio razvoju hrvatskog umarstva, Kozarac se povukao i vi e posvetio razvijanju svojih drugih talenata i spisateljskom ivotu to je pokazao i mnogim svojim djelima koja su i danas rado itana Umro je 21 kolovoza 1906 u Koprivnici.Smatran je piscem jako o trih zapa anja i jednostavnih, ali, esto i prodornih, dubokoumnih misli Nastavio je Reljkovi evim putem i danas ne bismo mogli zamisliti hrvatsku knji evnost bez njegova doprinosa te ne bismo imali to ne informacije o ivotu seljaka u to vrijeme Kozarac je pisao realna i racionalna djela koja su se u ve ini slu ajeva temeljila na stvarnim doga ajima i opisivala slavonsku sredinu i kvalitete tog ivota esto je prema sebi bio samokriti an, i za njega su najvi e govorili da je pjesnik prirode jer je od svih bio najvi e vezan za nju To se najvi e primje ivalo kroz detaljne opise pejza a u njegovim djelima, gdje ju je opisivao onako kako ju je do ivljavao kao umar i kao dijete kada je ve inu svoga vremena provodio u prirodi.Osim pejza a, u brojnim djelima opisuje i probleme koji mu e seosko stanovni tvo i njihove poglede na ivot i okolinu Po tome je Kozarac ostao upam en kao jedan od najiskrenijih hrvatskih pisaca jer je stvarnost prikazivao onakvu kakva ona zaista jest te je zbog toga iznosio sve probleme i predlagao njihova rje enja.

 • 432 Comments

 • Prilično tendenciozan roman iz Kozarčeva opusa. Pa ipak, usprkos tendencioznosti i tipiziranim likovima, dopala su mi se tu zrnca duhovitosti (naročito naracija iz Vukovićeva gledišta, koja sadržava puno takvih bisera) ali i nekakva opća poruka Mrtvih kapitala. Premda u arhaičnoj formi, Kozarac zapravo snažno promovira ideju ulaganja u STEM područja te kritizira inflaciju pravnika i birokrata. Također, na udaru se našao i snobizam, veličanje vlastitog društvenog statusa i život iz [...]


 • Kozarac in this book extraordinary criticizes the situation in the country, using understandable and yet ricg metaphor. Unfortunately, none of then people has not learned anything useful.


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *